سلام به همه ی بازدید کنندگان رپتولز. امروز درس سوم را برای بک رپر موفق شدن با هم مرور می کنیم. همانطور که میدانید هر رپر برای خود یک نام مستعار دارد. و شما نیز برای رپر شدن احتیاج به یک نام دارید. اما چگونه نامی؟ در اینجا چند نکته برای انتخاب نام بیان می کنیم :
1 : در قدم اول باید حتما نام شما یک نام فارسی باشد و از کلمه خارجی تشکیل نشده باشد چون شما برای پیشرفت رپ فارس تلاش می کنید.
2 : نام شما باید متابق با سبکی باشد که در آینده می خوانید. مثلا اگر قصد دارید در آینده رپ های با سبک اجتمایی بخوانید برای خود یک نام اجتمایی و مقتدر انتخاب کنید.
3 : نامی که انتخاب می کنید باید کوتاه باشد و به راحتی در دهان بچرخد.
4 : نام شما نباید مانند نام رپر دیگری باشد یا شبیهه آن باشد چون در آینده برای شما مشکل ایجاد می کند.

شما می توانید برای انتخاب نام خود به کتاب های اسم مراجعه کنید یا به این سایت مراجعه کنید : www.esm.ir
امیدوارم این درس به شما کمک کرده باشد . منتظر نظرات شما هستیم.(رپتولز)