سلام
درقدم اول شما باید با چند اصطلاح پر کاربرد در آشنا بشید :

تکست : شعر
بیت : آهنگ خالی
ریکورد : ظبت
داف : دوست دختر
2 بیتی : شعر مبتدی (الکی)
کارس : جمله ای که در آهنگ به صورت تکیه کلام تکرار می شود